Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2018 ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Β.Η.ΕΚΑΒΗ


                                                                                                
                                                                                                  

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Β.Η. Ε.ΚΑ.Β.Η                                                 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8    104 31 ΑΘΗΝΑ                                                            
ΤΗΛ: 211-1831838                                                                            Αθήνα, 31/3/2018
ΚΙΝ: 6978871062
Ε-ΜΑΙL: nousiask@gmail.com
                     
                  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  2018
ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Β.Η.ΕΚΑΒΗ
                                                             
                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Η ημερομηνία για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της Ενωσης Καλλιτεχνών Β.Η.ΕΚΑΒΗ ορίζεται για τις 15 Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12πμ.
Η εκλογές θα γίνουν στην γνωστή αίθουσα του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών επί της Πανεπιστημίου 61 και 7ος όροφος.

Η ελάχιστη συνδρομής για τα μέλη της ΕΚΑΒΗ ορίζεται στο παράβολο των 5 ευρώ.

                                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Εκλογή προεδρείου Γ. Συνέλευσης.
2. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.
3. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αρχαιρεσίες
I. Απονομή αξιωμάτων και καθηκόντων στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
II. Εκλογή ελεγκτικής επιτροπής
III. Εκλογή Αντιπροσώπων για τον κάθε τομέα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την υποψηφιότητα τους έως και την Κυριακή των εκλογών μια ώρα πριν τη Γενική Συνέλευση.
Η Ένωση Καλλιτεχνών Β.Η ΕΚΑΒΗ καλεί όλα τα μέλη της να συμμετάσχουν ανελλιπώς στις εκλογικές διαδικασίες.


 Το προεδρείο τη Ένωσης Καλλιτεχνών
                    Β.Η.ΕΚΑΒΗ