Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Συνεχίζεται η προεκλογική περιοδεία του υποψήφιου για το Δήμο Φοινίκης κ. Λεωνίδα Χρήστου

Δυνατά με τους Πλακιώτες.03-06-2015




Δρόβιανη-Μουζίνα-Κρόγγι
08-06-2015

Μουζίνα 

08-06-2015


Κρόγγι

08-06-2015


Δρόβιανη 

08-06-2015




Με τους κατοίκους του χωριού Φανάρι.
03-06-2015





 Χωριό: Λύβενα
03-06-2015