Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Πολλοί Ηπειρώτες, δεν βρίσκουν γυναίκες, και νυμφεύονται Αλβανίδες!


Αλλά και Αλβανοί κάνουν εικονικούς γάμους με Ελληνίδες, για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας!
Πολλοί Ηπειρώτες στον καιρό της κρίσης δεν βρίσκουν Ελληνίδες να νυμφευτούν και παίρνουν Αλβανίδες. Έχουν γίνει πολλοί γάμοι στο παρελθόν, εξακολουθούν να γίνονται και τώρα. Οι Αλβανίδες, λόγω του βιοτικού επιπέδου, που επικρατεί στη χώρα τους, παντρεύονται με σχετική ευκολία, προκειμένου να ξεφύγουν από τη χαμοζωή. Δεν λείπουν τα προβλήματα, ωστόσο τα περισσότερα ζευγάρια τα πάνε καλά, καθώς οι Αλβανίδες προσαρμόζονται στις
νέες συνθήκες και απαιτήσεις. Ωστόσο να σημειωθεί ότι και Αλβανοί κάνουν, όπως λέγεται, εικονικούς γάμους με Ελληνίδες, έναντι αμοιβής, προκειμένου να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια.  

katoci.com

1 σχόλιο: