Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Αρχίζει η διαδικασία για την κατάρτιση της στρατηγικής για την απασχόληση 2013-2020

Οι προτεραιότητες της αλβανικής κυβέρνησης στον τομέα της απασχόλησης από δω και στο εξής θα  περιλαμβάνονται ήδη σε ένα κοινό έγγραφο πολιτικής, στη στρατηγική για την απασχόληση 2013-2020, που αντίθετα με προηγούμενες στρατηγικές που  ήταν τομεακές και περιλάμβαναν μόνο το σύστημα του Υπουργείου Εργασίας,
περιλαμβάνει όλα τα βασικά υπουργεία των οποίων οι πολιτικές δημιουργούν απασχόληση. Εδώ περιλαμβάνονται το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, το Υπουργείο Ένταξης, το Υπουργείο Τεχνολογίας και Ενημέρωσης καθώς και τα άλλα θεσμικά όργανα που εφαρμόζουν τις πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης.   Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, οδηγεί τη διαδικασία για την κατάρτιση της στρατηγικής για την απασχόληση 2013-2020 και στην ομάδα εργασίας  έχουν συμπεριληφθεί οι αρμόδιες  δομές  των υπουργείων και διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα που θα βοηθήσει τη διαδικασία και θα παράσχουν βοήθεια για να συμπεριληφθούν σε αυτό το έγγραφο οι συστάσεις της ΕΕ και οι γραμμές της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.
Η στρατηγική αυτή υποστηρίζεται από το πρόγραμμα ΙPA του 2010 με τα συστατικά του.

Στη νέα στρατηγική θα παρουσιαστεί μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς εργασίας και με βάση τις εισφορές των υπουργείων θα θέσει τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης σε τομείς προτεραιότητας με τις δραστηριότητες που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης.
Οι  κύριοι πυλώνες της στρατηγικής για την απασχόληση 2013-2020 αναμένεται να είναι η οικονομία, η γεωργία, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, η ένταξη, η τεχνολογία πληροφοριών, το περιβάλλον, η προώθηση της απασχόλησης, η κοινωνική ένταξη, κλπ.  Η νέα στρατηγική θα συνεχίσει να περιλαμβάνει τους πιο σημαντικούς τομείς που έχει στο επίκεντρο και καλύπτει το Υπουργείο Εργασίας, όπως: την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, ενεργά προγράμματα για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών απασχόλησης, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης την προώθηση της απασχόλησης, την επιθεώρηση εργασίας, την επαγγελματική ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, κοινωνικός διάλογος, η κοινωνική πολιτική της μετανάστευσης των επιχειρήσεων και την κοινωνική ένταξη.  Στην τακτική  συνεδρίαση της ομάδας εργασίας παρέστη και ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, κ. Σπύρος Ξέρα, ο οποίος απαίτησε τη μέγιστη δέσμευση όλων των εκπροσώπων των οργανισμών χάραξης πολιτικής, τονίζοντας τη σημασία του εγγράφου αυτού, το οποίο για πρώτη φορά την απασχόληση και τις πολιτικές για την απασχόληση θα τις  μετατρέψει σε ένα σημαντικό μέρος της πολιτικής όλων των μεγάλων ιδρυμάτων, τα οποία, μεταξύ άλλων, θα έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδικά εκθέσεις σχετικά με τον αντίκτυπο να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης.


"Αυτό, σημείωσε ο υπουργός, θα λύσει ένα άλλο πρόβλημα, αυτό των πλήρης στατιστικών στην αγορά εργασίας, παράγωντας έτσι , ακριβής και αξιόπιστες στατιστικές για την αγορά εργασίας στην Αλβανία."


Στο τέλος της διαδικασίας σύνταξης αναμένεται η στρατηγική να συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες με υπευθυνότητα για κάθε υπουργείο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου