Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Δημόσια επιστολή του Συλλόγου Δερβιτσιωτών Ιωαννίνων προς την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος για τις συντάξεις του ΟΓΑ


ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«Η ΔΕΡΒΙΤΣΙΑΝΗ»
Χρ. Κάτσαρη 59, 45221, Ιωάννινα
Έτος ιδρύσεως 2005

Δημόσια επιστολή διαμαρτυρίας
Προς κκ.
Αντώνη Σαμαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Δημήτρη Αβραμόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών
Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Παναγιώτη Πέτρουλα, Διοικητή Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
κκ. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
κκ. Έλληνες Ευρωβουλευτές

Θέμα: Αιτήματα επί των παράνομων πρακτικών του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων - Διακοπή συνταξιοδότησης Ομογενών εκ Βορείου Ηπείρου
Ιωάννινα 7/2/2013


Αξιότιμοι κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφάλισης απέστειλε περίπου
18.000 επιστολές διακοπής των συντάξεων υπερηλίκων Βορειοηπειρωτών κατ’
εφαρμογή του Νόμου 4093/2012 και των διατάξεων αυτού περί μη λήψης σύνταξης
στο εξωτερικό.
Σε διάφορες ανακοινώσεις και υπομνήματα που έχουν κατατεθεί το τελευταίο δίμηνο
προς τους κκ. Υπουργούς, τις Αρμόδιες Υπηρεσίες και το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν
αναλυθεί διεξοδικά οι ΕΘΝΙΚΕΣ συνέπειες της απαράδεκτης περικοπής του επιδόματος
αξιοπρεπούς γήρανσης, γιατί περί επιδόματος πρόκειται, του τμήματος του Ελληνισμού
που δεν γνώρισε Εθνική Ένωση και πάραυτα, ευεργέτησε το Ελληνικό Κράτος ανά τους
αιώνες, διατήρησε άθικτη την εθνική του ταυτότητα, άντεξε και αντέχει σε εξοντωτικές
εθνικιστικές πιέσεις. Οι πιέσεις αυτές είναι πιο έντονες σήμερα με την νεο-οθωμανικής
προελεύσεως Αλβανική Εξωτερική Πολιτική.
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Οι Ομογενείς εκ Βορείου Ηπείρου την τελευταία εικοσαετία, εκκινώντας από την πρώτη
επίσκεψη σας στη Δερβιτσάνη τον Ιανουάριο του 1991, όπου ψάλαμε για πρώτη φορά
δημόσια τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο, έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της
Ελλάδος εργαζόμενοι σκληρά, προκόβοντας κάτω από την λαίλαπα της ελληνικής
γραφειοκρατίας και της έλλειψης οποιουδήποτε βοηθήματος ή στήριξης. Σας τονίζουμε
ότι οι Βορειοηπειρώτες ουδέποτε εντάχθηκαν σε προγράμματα στήριξης
παλιννοστούντων ομογενών, ουδέποτε ήταν τελικοί δικαιούχοι κάποιας κοινωνικής
πολιτικής στήριξης τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης στη Μητέρα Πατρίδα,
ουδέποτε έλαβαν έστω και ένα ευρώ επιδότησης από τον Ελληνικό Κράτος πέραν
αυτών που δικαιούνταν κάθε Έλληνας ασφαλισμένος πολίτης.
Εν μέσω των δύσκολων συνθηκών που περνάει η Μητέρα Πατρίδα, η νέα γενιά
βορειοηπειρωτών είμαστε και παραμένουμε από τα πιο ενεργά και παραγωγικά
τμήματα του πληθυσμού, προσφέροντας καθημερινά στο Ελληνικό Κράτος τον ιδρώτα
μας, τις γνώσεις μας και την εγγενή αισιοδοξία μας για ένα καλύτερο αύριο.

3
Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί,
Ζητούμε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να βρεθεί άμεσα λύση στο ζήτημα
επιβίωσης των πατεράδων μας, είτε διαβιούν στα πάτρια εδάφη, είτε στην Ελλάδα, με:
- Την αναστολή εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων του Ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» για τουλάχιστον ένα
εξάμηνο έως ότου βρεθεί νόμιμη και βιώσιμη λύση για τη συνταξιοδότηση των
ομογενών
- Την άμεση δημιουργία επιτροπής εμπειρογνωμόνων με εθελοντική συμμετοχή
νέων βορειοηπειρωτών επιστημόνων για την αλλαγή του νομικού καθεστώτος
ασφάλισης υπερηλίκων ομογενών εκ Βορείου Ηπείρου, ως σας προτείνουμε
παρακάτω με ένα αρχικό πλαίσιο βασικών αρχών.
- Την άμεση δημιουργία στην Ελληνική Πρεσβεία και τα Ελληνικά Προξενεία στην
Αλβανία ομάδων εργασίας για τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών των έως
σήμερα δικαιούχων του επιδόματος με ειδική μέριμνα στους υπερήλικους που
διαβιούν στα πάτρια εδάφη. Και σ’ αυτό το ζήτημα θα έχετε την αμέριστη
εθελοντική στήριξη νέων βορειοηπειρωτών επιστημόνων, αλλά και των
τοπικών αρχών των ελληνικών περιοχών της Βορείου Ηπείρου, για να
αποφευχθούν εν τη γενέσει τους τα προβλήματα του παρελθόντος (παράνομη
συνταξιοδότηση μη ομογενών ).
- Την άμεση σύγκλιση του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής με συμμετοχή νέων
βορειοηπειρωτών επί θεμάτων που αφορούν τον Ελληνισμό της Βορείου
Ηπείρου και την νέο-οθωμανική πολιτική του Αλβανικού Κράτους
Πέραν των παραπάνω εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω ζητήματα:
1. Μη σύννομο το αίτημα του ΟΓΑ περί προσκόμισης βεβαιώσεων
συνταξιοδότησης από την Αλβανία
Από την 1.1.1981 που η Ελληνική Δημοκρατία έγινε μέλος της Ε.Ε
εφαρμόζονται και στον ΟΓΑ οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1408/71
και 574/72, που ρυθμίζουν θέματα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζόμενων, οι
οποίοι μετακινούνται στις χώρες-μέλη της Ε.Ε, δηλαδή στην Αυστρία, Βέλγιο,
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία,
Λουξεμβούργο, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λιθουανία,
Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Κύπρο, Μάλτα,
Ρουμανία και Βουλγαρία.
Οι εν λόγω Κανονισμοί , εφαρμόζονται και στις τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ), δηλαδή στη Νορβηγία, στην Ισλανδία και στο
Λιχτενστάϊν, και από 1-6-2002 και στην Ελβετία.
Ουδεμία αναφορά γίνεται στην Αλβανία και ουδεμία συμφωνία περί κοινωνικής
ασφάλισης υφίσταται με το Αλβανικό Κράτος, άρα παρανόμως ο ΟΓΑ ζητά
έντυπα και αποδεικτικά συνταξιοδότησης από άλλες χώρες πέραν αυτών που
έχει συνάψει συμφωνίες το Ελληνικό Κράτος και αναγνωρίζονται από την
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Επί παραδείγματι, η Ιταλική Δημοκρατία ΔΕΝ ΖΗΤΕΙ, ούτε ΑΝΑΖΗΤΕΙ
αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης ή συνταξιοδότησης από τους μετανάστες
εκτός των παραπάνω χωρών.
Καλούμε λοιπόν τους υπερήλικες Βορειοηπειρώτες να καταθέσουν στον ΟΓΑ
Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 που να αναγράφει ότι
«Δεν υποχρεούνται από καμία διεθνή ισχύουσα νομοθεσία ή σύμβαση που να
έχει συνάψει η Ελλάδα με την Αλβανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, να
καταθέσουν έντυπα και βεβαιώσεις συνταξιοδότησης από την προαναφερθείσα
χώρα».
Τις παραπάνω βεβαιώσεις έχει ζητήσει και λάβει ο ΟΓΑ από όλους τους
υπερήλικες ομογενείς κατά την απογραφή των ασφαλισμένων του και οι οποίες
δεν έχουν καμία νομική υπόσταση και επίσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως αιτία διακοπής της συνταξιοδότησης.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση και τη Διοίκηση του ΟΓΑ (Νομικό Τμήμα) να
μας απαντήσει επί ποίας εν ισχύ διεθνούς σύμβασης (στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση), αναζητά και λαμβάνει υπόψη του την βεβαίωση απόδοσης
σύνταξης στην Αλβανία (60-95 ευρώ).
Η παρανομία του παραπάνω αιτήματος αποδεικνύεται άμεσα, εφόσον οι
ομογενείς ή οι έλληνες πολίτες που επιχειρούν και στην Ελλάδα και στην
Αλβανία υποχρεούνται να καταβάλλουν ει διπλούν ασφαλιστικές εισφορές και
στις δύο χώρες και ουδεμία ρύθμιση υπάρχει περί απαλλαγής τους σε μία εξ
αυτών, όπως δικαίως ισχύει με τις λοιπές προαναφερθείσες χώρες.

2. Ανάγκη νέου νομικού πλαισίου για την ασφάλιση υπερηλίκων ομογενών
Εν μέσω των δύσκολων καιρών που περνάει η Μητέρα Πατρίδα, υπάρχει άμεση
ανάγκη δημιουργίας ενός βιώσιμου νομικού πλαισίου για την συνταξιοδότηση των
υπερηλίκων ομογενών που διαβιούν στην Ελλάδα ή και στη Βόρειο Ήπειρο.
Ενός πλαισίου πιο δίκαιου για τους ασφαλισμένους, αλλά και πιο βιώσιμο σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τα Ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία.
Προτείνουμε λοιπόν ως βάση συζήτησης τα παρακάτω:
• Βασική σύνταξη ΟΓΑ σε όλους τους ομογενείς βορειοηπειρώτες (ανά ζεύγος
υπερηλίκων) που δεν δύναται να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης
από άλλο ασφαλιστικό ταμείο, καθότι, όντας το πολύ 20 χρόνια στην
Ελλάδα είναι αδύνατον με την ισχύουσα νομοθεσία να δικαιούνται πλήρη ή
μερική σύνταξη από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ ή άλλο ταμείο, άρα δεν τους
εξασφαλίζεται με κανένα τρόπο ούτε το ελάχιστο επίπεδο επιβίωσης.
• Η βασική σύνταξη θα δίδεται από τον ΟΓΑ επί ισότιμων όρων με τους
λοιπούς έλληνες ασφαλισμένους αγρότες, ήτοι θα είναι της τάξεως των 200-
230 ευρώ, εξοικονομώντας σημαντικά ποσά για το ασφαλιστικό ταμείο και
πληρώντας τους όρους του Μνημονίου, σε συνέργεια με τον ενδελεχή
επανέλεγχο εν μέσω των Ελληνικών Προξενείων για τον ξεκαθάρισμα των
«μαϊμού» ομογενών (που προέκυψαν λόγω κρουσμάτων διαφθοράς των
Διευθύνσεων του ΟΓΑ).
• Η παραπάνω βασική σύνταξη να προσαυξάνεται επί ενός ελαχίστου ποσού
π.χ. 8-10 ευρώ για κάθε έτος πλήρους ασφάλισης του ζεύγους των
υπερηλίκων στον ΟΓΑ ή σε κάποιο άλλο ασφαλιστικό ταμείο, υπολογιζόμενο
με βάση τις εισφορές τους στα ανωτέρω ταμεία την τελευταία εικοσαετία
που εργάζονται στην Ελλάδα. Με τον παραπάνω τρόπο θα δημιουργηθεί ένα
πιο δίκαιο σύστημα, στηρίζοντας τους ομογενείς που έχουν συνεισφέρει με
τον ιδρώτα τους στην ελληνική οικονομία.
Συνοψίζοντας σας τονίζουμε ότι οι 120.000 (κατά προσέγγιση) ομογενείς
εργαζόμενοι εκ Βορείου Ηπείρου που είναι ασφαλισμένοι σε όλα τα Ασφαλιστικά
Ταμεία, υπερκαλύπτουν πολλάκις με τις εισφορές τους το κόστος των συντάξεων
υπερηλίκων που βαρύνει το Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα, δημιουργώντας ένα
βιώσιμο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα «μικροσύστημα κοινωνικής
ασφάλισης».

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε πολύ εύκολα με την τρέχουσα μηχανογράφηση των
ασφαλιστικών ταμείων να συντάξετε αναλογιστική μελέτη που να αποδείξει
τεκμηριωμένα ότι οι Βορειοηπειρώτες δεν «κοστίζουν» στο Ελληνικό Ασφαλιστικό
Σύστημα και στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του (το αντίθετο μάλλον). Η
μελέτη μπορεί να κατατεθεί επισήμως εντός λίγων μηνών στην Τρόικα ως
τεκμηρίωση του νέου πλαισίου συντάξεων της ειδικής ομάδας πληθυσμού.
Πέραν των παραπάνω επιφυλασσόμαστε ως Σύλλογος αναγνωρισμένος στο
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων και ως φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των
Δερβιτσιωτών και των Βορειοηπειρωτών να προβούμε σε χρήση κάθε νόμιμου μέσου
για την κατάργηση των παραπάνω διατάξεων ως μη σύννομες.

Μετά σεβασμού και πόνου,
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου ομόθυμα εν συνόλω__

9 σχόλια:

 1. Κουφού καμπάνα μη λαλάς
  Γκαβό μη θυμιατίζεις.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σαπουνίζοντας γουρούνι
  Χάνεις κόπο και σαπούνι.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. πώς μπορούμε να οργανωθούμε για μια δυνατή διαμαρτυρία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. δεν μπορούμε να αφήσουμε τους γονείς μας να τους εξευτελίζουν με τέτοιο τρόπο, είμαστε τόσοι άνθρωποι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. oloi oio boreioipirotes exoun eksagriwthei kai me to dikio tis.ayto einai ethniko eglima kai den tha tous perasei..enwmenoi oso pote prepei dynamika na diekdikisoume me diafores tropous...ite me anakoinwseis, eite me epiostoles, eite bme eperwtiseis., eite me synantiseis, eite me poreies kai kapsimo tis boulis....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. εγώ προσωπικά από χθες που με ενημέρωσε ο πατέρας μου για την επιστολή που του ήρθε από τον ογα δεν μπορώ να ησυχάσω, πώς μπορούμε να συναντηθούμε ΟΛΟΙ? ο καθένας μόνος τους δεν πιστεύω ότι μπορεί να καταφέρει κάτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σας παρακαλώ ας κάνουμε κατι επιτέλους και εμείς ας μην αφήσουμε να περάσει και αυτό έτσι γιατι τόσα χρόνια δεν αγωνιστίκαμε αρκέτα για εμάς για τα δικαιωματά μας πάντα τα παρατούσαμε. Ας μαζευτούμε όλοι επιτέλους και όταν λέμε όλοι , όλοι ας πάρει κάποιος την πρωτοβουλία και να ακολουθήσουμε όλοι εμείς γιατί την ομόνοια την έχουμε μόνο για την ψήφο.ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΣ ΜΗ ΧΑΝΤΑΚΟΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΑΣ.ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ta fagane ta palioskila tora theloyn na fane kai ta geronia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ειναι κριμα καιειναι ασευγια προς αυτον τον ομογιενη πλιθισμο που στους αιωνες προσφεραν τοσες πολιες θυσιες η μητερα πατριδα να τους πεταει με το παρα μικρο οπος παντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή