Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Απάντηση ΥΦΥΠΕΞ Κ. Τσιάρα σε επίκαιρη ερώτηση της Χρυσής Αυγής σχετικά με την Αλβανία


Πρωτολογία

Όπως έχω συχνά αναφέρει, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στην γειτονική Αλβανία.

Έχουμε κατ’ επανάληψη επισημαίνει, ανελλιπώς, προς την αλβανική πλευρά, ότι η ανοχή και πολύ περισσότερο η συνεργασία με ακραίους κύκλους, οι οποίοι στρέφονται ευθέως κατά των σχέσεων καλής γειτονίας και της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, δεν μπορούν παρά να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς μας σχέσεις.


Κατ’ αρχήν, η θέσπιση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα, το οποίο η χώρα μας θα ασκήσει στον κατάλληλο χρόνο, συνεκτιμώντας τις γενικότερες συνθήκες καθώς και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις όμορες χώρες.

Ήδη από το 1995, κατά την επικύρωση της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982), η Ελλάδα κατέθεσε την εξής δήλωση:

«Η Ελλάδα, επικυρώνοντας τη Σύμβαση των Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας διασφαλίζει όλα τα δικαιώματά της και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση.

Η Ελλάδα θα αποφασίσει πότε και πως θα ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με την εθνική της στρατηγική.

Τούτο δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον απεμπόληση εκ μέρους της Ελλάδας των δικαιωμάτων αυτών».

Επιπρόσθετα, το ενδεχόμενο θέσπισης ΑΟΖ έχει ληφθεί υπόψη και από τον ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε το 2011, όπου πλέον καθίσταται σαφές ότι, όταν αποφασισθεί η κήρυξη ΑΟΖ στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, τα εξωτερικά της όρια θα είναι τα ίδια με τα όρια της υφαλοκρηπίδας, δηλαδή, ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης με γειτονικά κράτη, η μέση γραμμή.

Όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις ακραίων στοιχείων, στην Αλβανία, αυτές κατά καιρούς αγγίζουν τα όρια της φαιδρότητας και τις θεωρώ ανάξιες σχολιασμού, καθώς είναι εμφανές ότι δεν εκπροσωπούν παρά μία ελάχιστη μειοψηφία του φίλου αλβανικού λαού.

Από την άλλη πλευρά, οι δηλώσεις και επιλογές προσώπων της κεντρικής πολιτικής σκηνής στην Αλβανία, οφείλουν να συμβαδίζουν με το κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο επιθυμούμε να διατηρήσουμε και να εμβαθύνουμε.

Υπενθυμίζω, στο πλαίσιο αυτό, την άμεση, αποφασιστική αντίδραση της κυβέρνησης στις πρόσφατες ατυχείς δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού κ.Μπερίσα, οι οποίες αποδοκιμάσθηκαν και εξακολουθούν να αποδοκιμάζονται, τόσο από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο, όσο και από την ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα.

Υπενθυμίζουμε τέλος στην αλβανική πλευρά, ότι η πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας πλήρες μέλος επιθυμεί και η ίδια να καταστεί στο μέλλον, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την διασφάλιση των σχέσεων καλής γειτονίας και την διαφύλαξη της περιφερειακής σταθερότητας.

Δευτερολογία

Όπως ανέφερα και στην πρωτολογία μου, η αντίδραση της κυβέρνησης σε δηλώσεις και τοποθετήσεις που δεν συνάδουν με τον αμοιβαίο σεβασμό, είναι πάντοτε άμεση, αποφασιστική και σε όλα τα επίπεδα.

Σε ότι αφορά ενδεχόμενα ατομικά αιτήματα, που άπτονται περιουσιακών δικαιωμάτων, έχουμε πολλές φορές υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου.

Η Ελληνική Δικαιοσύνη είναι αρμόδια να κρίνει τη βασιμότητα τέτοιων αιτημάτων, βάσει του εθνικού και του διεθνούς εφαρμοστέου δικαίου.

Όσον αφορά στην ΑΟΖ, η ελληνο-αλβανική συμφωνία οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών της 27ης Απριλίου 2009, καθιερώνει «όριο πολλαπλών χρήσεων» (“multi-purpose boundary”), το οποίο οριοθετεί τόσο υφιστάμενες ζώνες δικαιοδοσίας (χωρικά ύδατα-υφαλοκρηπίδα) όσο και μελλοντικές, συμπεριλαμβανομένης της ΑΟΖ.

Ως γνωστόν, η συμφωνία οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία, δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Από πλευράς μας, σεβόμαστε απόλυτα την συμφωνία και τη συμφωνηθείσα οριοθετική γραμμή και αναμένουμε από την αλβανική πλευρά την επίλυση του εσωτερικού προβλήματος που προέκυψε μετά την υπογραφή της συμφωνίας, από την απόφαση του Αλβανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, επιτρέψατέ μου να επαναλάβω ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δεν διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική με βάση την ψυχολογία ή σκοπιμότητα της στιγμής, αλλά επί τη βάσει συγκεκριμένου σχεδίου και με αποκλειστικό γνώμονα το διαχρονικό συμφέρον του Έθνους.

Το ζήτημα της ανάπτυξης ακραίων πολιτικών τάσεων στην Αλβανία, ιδίως δε εάν αυτές στρέφονται κατά της Ελλάδος ή της Ελληνικής Μειονότητας, ευρίσκεται ψηλά σε κάθε διμερή επαφή μας με την αλβανική πλευρά.

Η χώρα μας έχοντας ως γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δύο πλευρών και την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, θα συνεχίσει να προωθεί με συνέπεια και συγκεκριμένες δράσεις την εμπέδωση της καλής γειτονίας και την ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων, υπό την προϋπόθεση βεβαίως, της τήρησης του σεβασμού της αρχής της αμοιβαιότητας από την αλβανική πλευρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου